Linija za merenje pakovanje i etiketiranje

Linija sadrži:

1. Transportni sistem sa mernim stanicama

2. Etiketirka sa transporterom i dve glave

3. Rotirajući sto za prikupljanje proizvoda

Poslednje objave
Posts are coming soon
Stay tuned...
Objave