top of page
paletizeri za obmotavanje palet

Mašine za obmotavanje paleta streč folijama. Manuelni, poluautomatski i automatski modeli za pakovanje paleta. Za veilka opterećenja, visoke produktivnosti. Veliki izbor dodatne opreme, predistezanje folije, velika rotirajuća ploča, ploča za pritiskanje za nestabilne palete, automatski moduli ...

paletizeri za obmotavanje palet
pakovanje strec folijom

Mašine za horizontalno obmotavanje streč folijama. Za beskonačne dužine proizvoda. Prečnik obmotavanja od 300mm do 1500mm ili veći prema zahtevu. Sa dve folije širine 125, 250 ili 500mm. Manuelni ili automatski sistemi.

bottom of page