Modularna impulsna varilica

Impulsna varilica za plastične kese

Dva tipa ploče za ulaganje proizvoda od sada kao standardna oprema

Horizontalna ploča na postolju za teže i veće proizvode

Kosa ploča na mašini za manje proizvode

Opciono magnet za kontrolu rada ciklusa varenja i hlađenja vara

Širina i konfiguracija vara prema izboru

Poslednje objave
Posts are coming soon
Stay tuned...
Objave