top of page

Mašine za obmotavanje paleta streč folijom - paletizeri

 

Mašine za obmotavanje paleta. Manuelni, poluautomatski i automatski sistemi za pakovanje paleta. Automatske linije za pakovanje paleta visoke produkivnosti. 

Manuelni model mašine za obmotvanje paleta streč folijom. Jednostavno upravljanje preko komandne ručice. Maksimalno opterećenje 2000 kg. Prečnik rotirajuće ploče 1500mm, maksimalna visina palete 2200mm, brzina rotacije 10 o/min.

Poluautomatski model mašine za obmotvanje paleta streč folijom. Jednostavno upravljanje preko komandne ploče zadavanjem parametara: Obmotavanje na dnu i vrhu palete, gustina namotavanja, brzina rotacije ... Maksimalno opterećenje 2000 kg. Prečnik rotirajuće ploče 1500mm, maksimalna visina palete 2200mm, brzina rotacije 10 o/min.

linija za pakovanje paleta
Automatska linija
ROTOMATIC

Poluautomatski model mašine za obmotvanje paleta streč folijom sa izrezima za pozicioniranje ručnog viljuškara. Jednostavno upravljanje preko komandne ploče zadavanjem parametara: Obmotavanje na dnu i vrhu palete, gustina namotavanja, brzina rotacije ... Maksimalno opterećenje 1000 kg. Prečnik rotirajuće ploče 1500mm, maksimalna visina palete 2200mm, brzina rotacije 10 o/min.

Automatska linija za obmotavanje paleta. Maksimalan prečnik obmotavanja 1700mm, produktivnost 138 pal/h, minimalna visina palete 500mm, maksimalna brzina rotacije prstena 60 o/min. Sa sistemom za prevlačenje folije preko vrha palete.

bottom of page