top of page
poliolefin folija zapakovanje
Poliolefin folija za pakovanje
DECOLINE DCL-f

 

 

DECOLINE DCL-F je višeslojna poliolefinska temoskupljajuća folija za pakovanje sa jedinstvenim svojstvima: niske specifične težine, visoka mehanička čvrstoća i pri niskim temperaturama od -40 ° C izvrsnih optičkih svojstava, visoke čvrstoće na kidanje, usklaćena sa standardima pakovanja hrane, hemijsku otpornost na ulja i razređivače. Idealna za pakovanje proizvoda kod kojih dolazi do kondenzovanja vlage

Vrlo dobre karakteristike vara bez pojave dima, kontroliranih karakteristika trenja i njegova otpornost na temperaturu skladištenja čine DECOLINE BS foliju čistom i jednostavnom za korištenje, kako u automatskim tako i ručnim sistemima za pakovanje. Folija se takođe može štampati i laminirati.

 

Moguće je poručiti folije u polucrevu ili ravne.

Debljine folija: 12my, 15my

Širine folija: od 150mm do 900mm

Dužina rolni: 12my - 1550m; 15my - 1252m

Procenat skupljanja: od 45% do 60%

 

Posebne karakteristike

 

Izvrsna optička svojstva

Prilikom sečenja i varenja folije ne dolazi do pojave štetnih gasova koji mogu uticati na promenu kvaliteta proizvoda.

Pogodnost za dodir sa hranom. Raspored slojeva folije omogućava bakteriološku i hemijsku ispravnost folije.

Visoka otpornost na kidanje

Visoka mehanička čvrstoća

Niska specifična težina (920 kg/m3)

Limitirano skupljanje u transportu

 

 

Tehnički podaci :

Link proizvođača

bottom of page