Mašina za horizontalno pakovanje streč folijama

Automatska linija za horizontalno orbitalno pakovanje streč folijama. Max. širina ulaza 1300mm. Kontrol panel za podešavanje parametara rada mašine, preklop na početku i kraju namotavanja, broj namotaja na početku i kraju proizvoda, brzina transportne trake, brzina rotacije prstena sa folijom ... Automtsko raskidanje folije, podešavanje tenzije folije. PLC sistem kontrole rada mašine. Brzina rotacije do 70 o/min.

Poslednje objave
Posts are coming soon
Stay tuned...
Objave