Impulsne varilice za plastične kese.

 

Velik izbor impulsnih varilica za plastične kese. Mogućnost varaenja različitih materijala. Jednostavno varenje višeslojnih materijala. Za kese sa i bez prevoja. Mogućnost izbora malih stonih varilica, kao i modulrnih varilica na postolju.

Opcione mogućnosti: promena dužine vara, promena širine vara, obostrani var, magnet za pritezanje čeljusti ...

Impulsne stone varilice

Male stone impulsne varilice. Idealne za male potrebe rada. Za prodavnice, restorane, ketering ... Različite dužine vara 300 mm, 400 mm, 600 mm, 1000mm ... Opciono: širi var, dupli var, obostrani var, priprema za rad na različitim materijalima ...

varilice za kese na postolju

Velike industrijske impulsne varilice na postolju. Idealne za velike potrebe rada. Za priključenje proizvodnom procesu, prodavnice, restorane, ketering ... Različite dužine vara 400 mm, 600 mm, 1000mm ... Opciono: širi var, dupli var, obostrani var, priprema za rad na različitim materijalima ...

Impulsne L varilice

Impulsne L varilice za pakovanje termoslupljajućim folijama. Dužina vara 300x300, 400x400, 600x600mm 1000x1000 mm ... Za folije u polu-crevu. Sa postoljem za foliju. Opciono: transportna traka za povezivanjem sa tunelom, magnet za držanje čeljusti ...

 Kontaktirajte nas

Email:     info@ortopak.com
Adresa:   Savski nasip 9a, 11070 Novi Beograd

Telefon:   +381 61 1976 346, +381 69 1999 060
 

GET UPDATED

  • Facebook App Icon
  • YouTube Reflection